Fredensborg Institution

Søg

Dagbehandlingsskolen Kejserdal


KONTAKT

Dagbehandlingsskolen Kejserdal
Humlebækvej 64
3480 Fredensborg

Tlf: 72 56 50 80
Mail: kejserdal@fredensborg.dk

Leder: Frants Christensen

Velkommen
Kejserdal er en dagbehandlingsskole for børn og unge.

De børn og unge der indskrives, mistrives i deres dagligdag og skoletilbud og har forskellige sociale, psykiske og familiemæssige vanskeligheder.Fælles for børnene er, at de har behov for særlig støtte og hjælp til både følelsesmæssige og skolemæssige kompetencer.

På Kejserdal tilbyder vi eleverne og deres familier et integreret behandlings-, familie- og skoleforløb i en tryg base. På Kejserdal ser vi eleverne ud fra et helhedssyn. For at nå hele vejen rundt om barnet og skabe en positiv udvikling, arbejder vi derfor både med den sociale-, personlige udvikling, familien og skolefaglig læring.

Aldersgruppen på Kejserdal spænder fra 6 til 17 år, og vi har plads til 34 elever. De 6 pladser er til elever fra andre kommuner.
Kejserdal har 20 medarbejdere heraf 1 leder, 1 sekretær, 1 pedel, lærere og pædagoger.

Institutionen ejes af Fredensborg kommune.